Political corruption

<< Back to all topics

Novels

Ismail Kadare

Nënpunësi i pallatit të ëndrrave

Ivana Perica

Nënpunësi i pallatit të ëndrrave

Political corruption

Authoritarianism

Ottoman Empire

Political dictatorship

People's Socialist Republic of Albania